Náhradní plnění

BEZPEČÍ A SPOLEHLIVOST, USIR s.r.o.

Poskytujeme náhradní plnění!

USIR s. r. o. využívá a je schopna poskytnout náhradní plnění povinností zaměstnavatele.

Pokud zaměstnáváte více jak 25 pracovníků, je vám uložena povinnost zaměstnávat zákonem určený počet osob se zdravotním postižením.

Pokud kvótu nesplňujete, povinnost můžete alternativně kompenzovat ročním odvodem 2,5násobku průměrné mzdy do státního rozpočtu za každou osobu, kterou byste měli zaměstnávat.

Této “pokutě” se však můžete vyhnout odebíráním výrobků či služeb od společností a organizací, které zaměstnávají nadpoloviční počet osob se změněnou pracovní schopností.

USIR s. r. o. splňuje zákonné požadavky pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením, a naše služby proto lze uplatnit jako tzv. „náhradní plnění”.

 

Nenechte se zaskočit. Využívejte ekonomicky výhodných služeb USIR a zajistěte si náhradní plnění povinností zaměstnavatele.