+420 606 053 116 info@usir.cz

Náhradní plnění

Chci vědět víc

Využitím služeb naší bezpečnostní agentury si zajistíte náhradní plnění a uspoříte nemalé finance

Poskytujeme náhradní plnění!

USIR s. r. o. splňuje zákonné požadavky pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením, a naše služby proto lze uplatnit jako tzv. „náhradní plnění”.

Pokud zaměstnáváte více jak 25 pracovníků, je vám uložena povinnost zaměstnávat zákonem určený počet osob se zdravotním postižením.

Pokud kvótu nesplňujete, povinnost můžete alternativně kompenzovat ročním odvodem 2,5násobku průměrné mzdy do státního rozpočtu za každou osobu, kterou byste měli zaměstnávat.

Této “pokutě” se však můžete vyhnout odebíráním výrobků či služeb od společností a organizací, které zaměstnávají nadpoloviční počet osob se změněnou pracovní schopností.