+420 606 053 116 info@usir.cz

Bezpečnostní technologie

Mám zájem

Ochrana majetku 24 hodin denně!

Videofied

(elektronický zabezpečovací systém EZS)

Videofied (elektronický zabezpečovací systém EZS) je jeden z nejmodernějších zabezpečovacích systémů s napojením na pult centralizované ochrany (PCO).

Jak systém funguje?

Pořízení videozáznamu

Základním principem systému je zachycení krátkého videozáznamu v případě narušení střeženého místa, objektu či areálu. Videozáznam je automaticky přenesen na pult centralizované ochrany (PCO).

Vyhodnocení situace

Operátoři PCO mohou díky videozáznamu vyhodnotit situaci na místě narušení a následně informovat určené osoby (zásahovou jednotku nebo bezpečnostního pracovníka, který slouží v objektu).

Kontrola místa narušení

Podle těchto informací se pak odvíjí způsob kontroly narušeného místa. Zasahující osoba ví, že se v místě nachází zvěř nebo ozbrojený pachatel, což pomáhá předejít zranění osob či jiným škodám.

Systém s video verifikací je určený pro vnitřní i venkovní instalace. Dosah jednotlivých prvků v otevřeném prostoru je až 500 metrů. Výdrž napájecích baterií kamer je až 4 roky. Díky napájení pouze bateriemi je možné kamery snadno přemisťovat podle potřeby.

Pult centralizované ochrany

Pult centralizované ochrany (PCO) je operátorské pracoviště bezpečnostní agentury, kam přicházejí pomocí bezdrátové sítě GSM a dalších komunikačních kanálů data z elektronických monitorovacích systémů umístěných na střežených objektech.

V případě narušení střeženého objektu dojde k okamžitému výjezdu hlídkového vozidla ke kontrole místa kdekoli v ČR.

Při výjezdu dochází k zajištění objektu, případnému zadržení pachatele trestného činu na místě a jeho předání PČR, se kterou bude hlídka dále spolupracovat. Systém ochrany je u každého objektu a klienta sjednáván individuálně.

Služba je poskytována 24 hodin denně – objekt je chráněn nepřetržitě.