Pult centralizované ochrany

Ochrana majetku 24 hodin denně!

 


Pult centralizované ochrany (PCO) je operátorské pracoviště bezpečnostní agentury, kam přicházejí pomocí bezdrátové sítě GSM a dalších komunikačních kanálů data z elektronických monitorovacích systémů umístěných na střežených objektech a místech.

V případě narušení střeženého objektu dojde k okamžitému výjezdu hlídkového vozidla ke kontrole objektu kdekoli v ČR.

Při výjezdu dochází k zajištění objektu, případnému zadržení pachatele trestného činu na místě a jeho předání PČR, se kterou bude hlídka dále spolupracovat. Systém ochrany je u každého objektu a klienta sjednáván individuálně.

 

Služba je poskytována 24 hodin denně – objekt je chráněn nepřetržitě.

Specifikace služby

 využíváme jednu z nejmodernějších technologií PCO

 objekty jsou chráněné proti výpadkům spojení speciální technologií, která automaticky přepíná komunikační trasy mezi všemi operátory na trhu, objekt je tedy stále pod kontrolou a objektové komunikátory dále chráněny proti rušičkám GPRS signálu i proti poškození pravidelnou dobou kontroly spojení

 automatické hlídání uzavření objektu dle nadefinované doby (upozornění v případě zapomenutí aktivace systému)

 možnost propojení s dalšími systémy – monitoring požáru, úniku plynu, apod

 při signálu o narušení objektu vyjíždí na místo kdekoli v ČR hlídka, která provede fyzickou kontrolu objektu a podá zprávu na řídící pracoviště a dále provádí další opatření dle situace (zadržení pachatele, střežení objektu do příchodu klienta nebo příjezdu PČR, pomoc se zajištěním objektu apod.)

 zasahující hlídka ve vozidle je o narušení objektu informována pomocí našeho zařízení současně s operátorským pracovištěm, a tak je rychlost a následná efektivita zákroku větší (hlídka je např. poblíž místa a reaguje na signál ihned)

 další možnosti využití tohoto způsobu ochrany majetku je možné nadefinovat a realizovat na základě konkrétních potřeb klienta