Ochranné služby

Ozbrojený doprovod

 


Vyžadujete maximální bezpečnost Vašich nákladů? Zajistíme ozbrojený doprovod Vašeho osobního i nákladního vozidla.

Specifikace služby

 asistenční služba při přepravě Vašich vnitrostátních i mezinárodních zásilek

 připravíme optimální trasu dle všech hledisek

 garantujeme vysoký standard služby

 řídíme se požadavky klienta

 zaručujeme nejvyšší možnou diskrétnost

Osobní ochrana

Nabízíme veškerou činnost v oblasti osobní bezpečnosti v ČR i celosvětově.

Naši profesionální osobní strážci jsou vyškoleni u policejních bezpečnostních složek v prevenci proti útoku, únosu a jiným potenciálním hrozbám namířeným proti klientovi.

Samozřejmostí je znalost pravidel společenského vystupování. Jsme připraveni splnit i nestandardní požadavky typu doprovodu na zahraniční cesty, tlumočnictví, aj.

Specifikace služby

 osobní ochrana a ozbrojený doprovod (včetně zajištění řidiče)

 možnost využití služebních či soukromých vozidel, popřípadě vrtulníku s pilotem

 doprovod na pracovní jednání či kulturní a společenské akce

 preventivní a pyrotechnické prohlídky v případě hrozby

 

Zajištění služby i v bezpečnostně exponovaných oblastech po celém světě osobami vybavenými znalostí adekvátních jazyků.

Zajištění kulturních akcí, večírků a sportovních událostí

Zajišťujeme bezpečnostní dozor při pořádání

 společenských večírků

 kulturních a V.I.P. akcí

 výstav a vernisáží

 marketingových událostí

 sportovních událostí

 

Vypracujeme bezpečnostní návrh pro optimální zabezpečení akce. Dle Vašich specifických požadavků zajistíme cizojazyčný personál. Podle typu akce jsou pracovníci ostrahy ustrojeni do společenského obleku či uniformy. Všichni pracovníci jsou vybaveni identifikační kartou. Vybavení našich pracovníků se řídí Vašimi přáními a požadavky.