Fyzická ostraha objektů

Zajišťujeme komplexní ostrahu objektů a ochranu budov


 Jsme připravení střežit

 průmyslové objekty

  stavební plochy a stroje

 logistické areály

 administrativní budovy

 hotely

 bytové domy s recepční službou

 obchodní centra a jiné objekty

 

Veškeré služby ostrahy jsou poskytovány na základě projektu, který zpracováváme zcela individuálně dle požadavků klienta a místních podmínek.

V rámci komplexního řešení ostrahy poskytujeme

 kompletní řešení bezpečnostních otázek, včetně zpracování detailního bezpečnostního projektu odpovídajícího specifickým potřebám zákazníka

 pečlivě vybrané, profesionálně vyškolené zaměstnance

 službu bezpečnostních pracovníků nejen v uniformě společnosti, ale i v civilním oděvu podle přání a požadavku zákazníka

 společné zpracování závazných pravidel pro ostrahu objektu (Směrnice pro výkon služby)

 možnost vybavit naše pracovníky dle požadavků zákazníka: střelnou zbraní, radiostanicí, mobilním telefonem, tonfou, kontrolním systémem prokazatelnosti pochůzek, popř. jinou speciální výzbrojí, výstrojí nebo služebním psem

 kombinované služby postavené na perfektním propojení technologií a lidské síly a integrovaná bezpečnostní řešení.

Zajistíme instalaci, provoz a servisní činnosti

  EPS (elektronické požární systémy)

  EZS (elektronické zajišťovací systémy)

  kamerové systémy

Naši zaměstnanci jsou plně odborně způsobilí k výkonu bezpečnostních služeb dle živnostenského zákona

 Prokázání bezúhonnosti

 Znalost standardního předpisu – Směrnice výkonu ostrahy

 Znalost předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 Znalost postupu při zásahu IZS

 Držitelé osvědčení o získání profesní kvalifikace – Strážný, 68-008-E

 V případě žádosti proškolení kurzu první pomoci