Certifikace

BEZPEČÍ A SPOLEHLIVOST, USIR s.r.o.

Našim službám můžete věřit

USIR svým klientům poskytuje vysoký standard služeb.

Dne 14. ledna 2010 firma USIR s.r.o. obhájila zavedený systém řízení jakosti před certifikačním orgánem. V současnosti USIR drží certifikát osvědčující dosažení shody s normou ČSN EN ISO 9001 : 2009 vystavený společností
EURO CERT CZ, a. s.

Díky systému řízení kvality certifikovaného dle ISO 9001:2009 si můžete být jisti, že u nás je vše tak, jak má být.

Předmět certifikace

  • Fyzická ostraha objektů
  • Fyzická ochrana osob
  • Recepční služba
  • Přeprava finančních hotovostí
  • Detektivní služby

 

Co je ISO 9001:2009?

ISO 9001:2009 je normou řešící systém managementu kvality procesním přístupem.

Uplatnění tohoto přístupu je základní nutností u všech organizací, které mají systém zaveden a následně certifikován.

Mezi základní požadavky patří i neustálé zlepšování a spokojenost zákazníka. Pomůže organizaci identifikovat a uspořádat všechny činnosti v organizaci, stanovit jasné pravomoci a odpovědnosti za řízení těchto činností a přispívá k celkovému zprůhlednění fungování organizace.

Společnost USIR s.r.o. obhájila při kontrolním auditu svůj zavedený systém managementu kvality a potvrdila tak jeden z ukazatelů kvalitního vedení společnosti. V duchu nastavené Politiky jakosti společnosti USIR budeme i po následující období neustále zlepšovat svůj přístup k zákazníkům, pečovat o své zaměstnance, rozvíjet naši společnost a dbát i na vztahy s našimi dodavateli.